Webdesign portfolio

Foundation Greenhand: Maatschappelijke projecten

Foundation Greenhand is een stichting die zich bezighoudt met het inzamelen van private gelden om daarmee maatschappelijke projecten te ondersteunen die voor postcode gebieden van algemeen maatschappelijk nut zijn. De ondersteuning kan bestaan uit financiële, organisatorische ondersteuning en/of het opstarten van duurzame maatschappelijke projecten die werkgelegenheid oplevert voor mensen met een afstand tot arbeid. Het bestuur draagt zorg voor een beleidsplan, een communicatieplan en een fondsenwervingsplan. Deze plannen zijn vooral bedoeld om de resultaten van de inspanningen te kunnen meten en bij te sturen. Verder dienen de plannen als leidraad voor de te ondernemen activiteiten en het uitzetten van acties.

 

De Groene Hand: Maatschappelijke projecten

Ook een goede website laten maken?